تبلیغات
مرکز تخصصی مدیریت دانش - مدیریت دانش در دانشگاه های مالزی
  مدیریت دانش در دانشگاه های مالزی | مقاله .

با توجه به این که اخیرا دوستان زیادی برای اجرای پایان نامه در زمینه مدیریت دانش در دانشگاه ها تماس برقرار کرده اند، نظر ایشان را به مقاله ای از EJKM در خصوص کاربرد مدیریت دانش در دانشگاه های مالزی جلب می نمایم:

The Application of Knowledge Management in Enhancing the Performance of Malaysian Universities
IJKM  2007 - Vol 5 - Issue 3

Mohd Ghazali Mohayidin, Nor Azirawani, Man Norfaryanti Kamaruddin and Mar Idawati Margono
Universiti Putra Malaysia

Abstract: The government’s aspirations of making Malaysia a leading international educational centre in the Asian Region has put a strong pressure on local universities to improve the quality of education they offer. One of the major steps that has been identified by the government to achieve this goal is to enhance the performance of local universities through the application and implementation of an excellent knowledge management (KM) system. An effective KM system requires every academician to practice appropriate management of knowledge in his or her teaching and learning activities, which includes, generating, acquiring, storing and disseminating knowledge effectively to users of knowledge, especially students. A study by the Centre for Academic Development (CADe) of Universiti Putra Malaysia in 2005 found that the level of knowledge management practices in Malaysian universities was merely moderate; and to meet the national aspirations, KM practices need to be developed further from various aspects of structure, facilities and culture among the academic players. The objective of this study is to evaluate the level of practice among the academicians and to determine factors contributing to the effectiveness of knowledge management practices at individual, faculty and university level. Eight local universities, both public and private participated in the study. Factor Analysis was used to determine factors affecting the practices of knowledge management while Multiple Regression Analysis was used to analyse and determine the importance of various variables that will add value, thus improve the performance of Malaysian universities. The results indicate that info-structure support; infrastructure capacity; info-culture; and knowledge acquisition, generation, storage and dissemination; are important factors in shaping the KM initiatives. Info-structure is found to be the most significant variable. This is consistent with other studies, which confirm that people and cultural issues are the most difficult problems to resolve, but tend to produce the greatest benefits.

Keywords: Organisational knowledge, knowledge management practices, infrastructure, info-structure, info-culture.

Full Text


نوشته شده توسط س. محمد جلالی در 23 اسفند 87، ساعت 02:39 ب.ظ
  مشاهده مطالب

صفحات:

تعداد کل صفحات: 0

بازگشت به صفحه اول

  30 مطلب آخر


Hirotaka Takeuchi and Ikujiro Nonaka - Video
همای دانش
Stanford University Courses, Online and Free: Spring 2012
مدیریت دانش، از حقیقت تا مُد سازمانی!
KM Papers Published in the International Conferences of the System Dynamics Society
Organizational Culture and Knowledge Management
فراخوان پایان نامه
IS KM dead?
تعریف دانش
پرسشنامه ابزاری در خدمت پژوهش یا هدف نهایی پژوهش؟
نظر سنجی یکسال گذشته در خصوص فعالیت های انجام شده مدیریت دانش در سازمان های ایرانی
Watson غولی که همه چیز می داند!
معرفی کتاب مدیریت جریان، یك نظریه فرآیندی از شركت دانش بنیان (مولفان: نوناكا، تویاما و هیراتا)
دانلود مقاله
مصاحبه با مدیر دانش کتابخانه Harvard Business School
تکاتی در باب ارسال مقالات
The 7th International Conference on Knowledge Management
Seven Types of Knowledge Loss in the Knowledge Capture Process
بررسی عوامل زمینه ساز مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر
آشنایی با یکی از معروف ترین نویسندگان مدیریت دانش
چالش‌های فراروی آینده مدیریت دانش در ایران
10 اشتباه بزرگ، رایج و شدیدا ایرانی... در مدیریت دانش!
نظر سنجی یکسال گذشته در خصوص تمایل به تبادل دانش
SharePoint collaboration for Apple
طراحی یک Knowledge Center
سلام...!
تعطیلی موقت سایت...
برگزاری كارگاه آموزشی دروس آموخته شده در پایان هر پروژه
استراتژی‌های انتقال تجارب
یکپارچه‌سازی پروژه‌ها با کمک مدیریت دانش

 صفحه اول بلاگ  /  تماس با نویسنده


www.InsideKM.com
  Iranian Knowledge Management Center - Since 2006